Salon髮型師偷偷透露 髮型屋洗髮訣竅

點解次次去Salon洗完頭髮,啲頭髮都一定滑左?原來洗頭同髮型嘅維持,同你訓覺的時間都有關係! 到Salon洗頭,唔單止喺一種享受同放鬆,更開心嘅係每次洗完都可以維持更長時間嘅「清爽度」,吹乾嘅髮型亦都唔容易走樣,就算用咗一樣嘅洗頭水同風筒都好,都無辦法達到一樣效果,到底秘訣係咩?! 當你注意到以下6大點,你都可以自己喺屋企洗完頭都有同樣嘅輕盈持久髮型!