🌿 #fatrecipessss Mango Glutinous Rice Dumplings|芒果糯米糍 🥭

🌿 #fatrecipessss Mango Glutinous Rice Dumplings|芒果糯米糍 🥭 哩個食譜整出來既糯米糍係雪完個皮都係咁煙韌架~ Tips✨ 1️⃣包糯米糍時一定要戴一次性手套(徒手包會好痴手) 2️⃣將生糯米粉用微波爐叮1-2分鐘就得到熟糯米粉 3️⃣整原粒芒果糯米糍建議用腰芒,Size比較合適