STAND BY ME 哆啦A夢2 九句教會你成長的語錄

有沒有人覺得轉左3D版,之後點睇都覺得怪怪地?但係,呢套戲真係好感動,而且睇到大雄真係一步一步咁成長,好似陪住我地咁一直逐步逐步成長。呢套戲嘅重點始終都係佢當中嘅對白。大雄陪伴我地童年時光咁耐,佢終於都結婚了。

靜香爸爸說:「能真誠祝願他人的幸福,並惋惜他人的不幸」是大雄值得嫁的理由。就知道電影一定是非常感動而且讓觀眾深刻。

快一起來看看最印象深刻的9句語錄!