[Podcast Version] 點解玻璃係透明?

玻璃,唔單只對我地嘅日常生活有好大作用,更加係人類發展史上不可或缺,全因玻璃透明嘅特性!

第三集Inscie講到理識,解答你點解玻璃係透明嘅!

本集主持: 小編C

Spotify / Apple Podcast / Google Podcast Link:
https://linktr.ee/insciehk